جایگاه چهاردهم ایران در تولید آلومینیوم، دهم در فولاد و پانزدهم در مس

رئیس جمهور در آئین بهره برداری از مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، گزارش تحولات عظیم کشور در حوزه صنایع معدنی را بسیار امیدوار کننده خواند و تصریح کرد: رساندن ایران از جایگاه هیجدهم به جایگاه چهاردهم جهان در تولید آلومینیوم وجایگاه های دهم در تولید فولاد و پانزدهم در تولید مس، بسیار حائز اهمیت است. به …

جایگاه چهاردهم ایران در تولید آلومینیوم، دهم در فولاد و پانزدهم در مس ادامه »